Friday, October 18, 2013

Rigtig god artikel fra Jon Galloway om alt det nye i VS 2013 for web udviklere

http://weblogs.asp.net/jgalloway/archive/2013/10/17/top-things-web-developers-should-know-about-the-visual-studio-2013-release.aspx#!

Der er godt nok noget at se frem til.

posted on Friday, October 18, 2013 1:40:40 PM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
 Monday, October 14, 2013

Til orientering har jeg en ny artikel i Alt om DATA (8/2013) om HTML5 (for begyndere), som nu også kan findes online på adressen

http://www.altomdata.dk/koden-til-fremtidens-internet-er-klar-til-brug

Er overordnet godt tilfreds med artiklen, men uheldigvis nåede jeg ikke at få læst korrektur på det endelige layout. Det resulterede i en titel, som kunne være mere ”skarp”, og en forkert overskrift på en separat tekstboks (jeg ved godt der er forskel på Java og JavaScript) – men ellers er den god nok ;) Har i øvrigt indsendt manuskript til en CSS3 artikel – den skulle komme i næste nummer.

posted on Sunday, October 13, 2013 11:44:43 PM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
 Thursday, June 20, 2013

Super præsentation fra TechEd omkring den kommende VS 2013 og nyhederne i ASP.NET.

http://channel9.msdn.com/Events/TechEd/NorthAmerica/2013/DEV-B314#fbid=cYFd_O8Br5_

Must see…

posted on Thursday, June 20, 2013 1:19:49 PM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [1]
 Wednesday, May 22, 2013

Det er altid en speciel følelse at krydse målstregen som afslutning på et længerevarende projekt. Når man skriver bøger er målstregen nået, når posten ringer på, og afleverer en pakke med nogle – stadig varme - eksemplarer fra trykkeriet samt besked om, at resten af oplaget er sendt videre til distribution til boghandlerne. I dag blev der afleveret en pakke fra trykkeriet med 25 eksemplarer af ”Bogen om C# 5.0”, og selvom jeg efterhånden har krydset samme målstreg otte gange er det stadig specielt.

Bogen er en lærebog i (C#) programmering primært skrevet til brug i undervisningen (derfor er den bundet med spiralryg – spændende at se hvordan det bliver taget imod), og jeg har skrevet på den siden oktober sidste år. Den var dog aldrig blevet færdig uden hjælp fra Jesper Gulmann Henriksen, som har været teknisk redaktør og rettet alle mine kodefejl, og fra Henrik Trojaborg, som har været sproglig redaktør og rettet alle mine sproglige fejl. Det eneste de ikke har været involveret i er denne tekst, og det er sikkert meget tydeligt Tak for hjælpen til begge.

Som noget nyt i forhold til tidligere bøger, har jeg frigivet denne bog i en gratis version på nettet (se evt. http://www.bogenomcsharp.dk/). Det fortryder jeg muligvis men håbet er, at online versionen sælger den fysiske bog. Tiden må vise om det er en forkert forretningsmæssig beslutning, men om ikke andet har jeg det fint med, at den er gratis tilgængelig for fattige studerende.

Så med en fornemmelse af at have opnået et eller andet, slipper jeg hermed bogen fri ;)


Bogen om C# 5.0
posted on Wednesday, May 22, 2013 10:26:39 AM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
 Wednesday, February 20, 2013

Jon Galloway har lavet en video på 26 min der beskriver alle nyhederne i Web Tools 2012.2 Release. Se den – om ikke andet for at få et rigtig godt eksempel på SignalR.

http://channel9.msdn.com/posts/Introduction-to-the-ASPNET-and-Web-Tools-20122-Release

Find opdateringen her. Mere info på ScottGu’s blog.

posted on Wednesday, February 20, 2013 11:15:47 AM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [1]
 Monday, December 17, 2012

W3C har i en pressemeddelelse oplyst, at HTML5 nu er feature complete og på vej mod en endelig standard. Samtidigt er elementer af HTML 5.1 offenligjort. Se pressemeddelelsen og HTML 5.1 specs for yderligere oplysninger.

posted on Monday, December 17, 2012 8:20:44 PM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [9]
 Friday, December 14, 2012

For en måneds tid siden skrev jeg en artikel til Alt om DATA omkring de forskellige muligheder i ASP.NET-udvikling. Nu kan jeg se at den er endt på aod.dk, og kan læses her hvis du er interesseret.

posted on Friday, December 14, 2012 4:19:04 PM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [1]
 Friday, November 16, 2012

Build 2012 sluttede i starten af November, og videoer fra de fleste præsentationer er klar på Channel9 – her er til orientering min liste til de mørke aftener:

HTML5 & CSS3 latest features in action!

In this session, you learn more about the new standard features available in Internet Explorer 10, including grid layout, IndexedDB, and AppCache. We'll use simple code examples to see these features in action in real-world websites and apps!

50 performance tricks to make your HTML5 apps and sites faster

Creating high performance web apps is crucial for every web developer. Learn directly from the Internet Explorer Performance team about what actually drives performance across the web and how you can make your sites faster. This is the same team that brought you GPU accelerated graphics and compiled JavaScript, and they will share their favorite 50 best practices for web developers.

Don’t break the web: Why web standards matter and how to use them responsibly.

The Web community has come a long way in pushing for solid cross-browser standards support and it's incredibly important that as developers we focus on leveraging these standards in a responsible and practical way.   In this talk, we'll discuss and learn about the standards process, the best practices for identifying and embracing stable standards, and how to leverage standards responsibly to build websites that are cross-browser and available to broad audiences. We’ll also hear some great lessons from the team that built Microsoft.com about their efforts to embrace standards and responsive design in the redesign of Microsoft’s flagship website.

Building High-Performing JavaScript for Modern Engines

You've probably heard about the radical gains in JavaScript performance in the latest crop of Internet browsers. In this talk, we'll discuss the key insights and optimizations implemented in browser JavaScript engines, such as Chakra in Internet Explorer 10 or V8 in Chrome. More importantly, we'll explore best practices for taking advantage of these optimizations in your code and learn how to pinpoint JavaScript performance problems using appropriate tools. Throughout the presentation, we'll cover tips, tricks, and tools for developing fast applications with JavaScript.

The Evolution of .NET

.NET celebrated its ten year birthday earlier this year. In this talk, we’ll explore the technology and industry trends that have driven .NET’s evolution. We’ll cover support for new platforms, advancements in application performance, and support for emerging application architectures.

Angle Brackets, Curly Braces, One ASP.NET and the Cloud

One day we woke up and things were different. Maybe it happened overnight, maybe it took many years. Suddenly the ASP.NET Web Stack is open source, hosted using Git on CodePlex and taking pull requests from the Mono team. We can run node.js and Java alongside ASP.NET in the Azure Cloud and deploy them easily. The Visual Studio editor supports HTML5, CSS3 and JavaScript in a big way. ASP.NET ships not only the open source jQuery library out of the box but also KnockoutJS, jQuery UI, jQuery Mobile and Modernizr. The Azure SDKs are hosted on Github. We are scripting thousands of Virtual Machines from the command line while others are creating things today with JavaScript that were impossible yesterday. Join Scott Hanselman as he explores the relationship between the Cloud and the Browser, many Languages and one Languages, how it might all fit together and what comes next. Development is fun again.

Introducing TypeScript: A language for application-scale JavaScript development

In this session, Anders will introduce TypeScript, a new language and toolset that makes it easier to write cross-platform, application-scale JavaScript. TypeScript is a typed superset of JavaScript that compiles to plain JavaScript. TypeScript adds optional static types, classes, and modules to JavaScript to enable great tooling and better structuring of large JavaScript applications. The TypeScript compiler is Open Source and written in TypeScript. The compiler outputs standard JavaScript that runs in any browser or any host. The TypeScript language specification is available under the Open Web Foundation’s, Final Specification Agreement (OWFa 1.0).

Building Real-time Web Apps with ASP.NET SignalR

Websockets is introducing web developers to a whole new world of real-time programming but that isn’t the end of the story. SignalR gives ASP.NET developers the ability to build real-time web apps that work both with and without websockets and with an API so easy to use it almost seems like magic (really). You want scale too? No problem; SignalR scales out with your application. Come and see why web programing will never be the same again.

Building Services for Any Client with ASP.NET Web API

There are more exciting client platforms available to run your applications than ever before. Whether you are targeting your application at phones, tablets, or browsers virtually every great client application needs a great backend. Come see how ASP.NET Web API, a new framework for creating HTTP services, can help you reach any device. In this talk you’ll see how to support multiple formats, including JSON, XML and even OData. You’ll see how to add rich query semantics over your data using the OData query syntax. You’ll see how to secure your web APIs using a variety of protocols including OAuth. Every public web API needs great developer documentation and I’ll show you how ASP.NET Web API makes generating rich help pages easy. I’ll show you how ASP.NET Web API works great for building backend services for your Windows 8 apps and gives you the power and flexibility to build your web APIs your way.

Easy Asynchrony with C#: No More Callbacks!

Easy Asynchrony with C#: No More Callbacks! The Windows Runtime and .NET Framework 4.5 rely heavily on an asynchronous programming model to ensure the responsiveness of client apps and scalability of services. The new async feature in the C# and VB languagesmakes it easy to coordinate asynchronous functionality without callbacks, leaving the plumbing to the compilers. We’ll explore a simple sequential asynchronous Windows Store app, and build up to easily embrace cancellation, coordination of concurrent asynchronous activities and offloading of CPU-intensive work through the Task Parallel Library.

Modern JavaScript

The last few years have seen JavaScript evolve in many significant ways. The language itself saw it’s first changes in 10 years with the introduction of ECMAScript 5. The runtime is now significantly more capable with access to binary data using Typed Arrays and multiple threads using Web Workers. And JavaScript can now be used in a wide range of Microsoft platforms, including Windows Store applications, Windows Azure applications using Node.js, and of course rich web applications on IE10. In this talk, we’ll take a look at the modern JavaScript that is now available across these Microsoft platforms and the rich standards-based JavaScript applications that can be built on top.

Bleeding edge ASP.NET: See what is next for MVC, Web API, SignalR and more…

After shipping ASP.NET 4.5, we were already hard at work on the next version. Come learn about some of the awesome new features coming in our next release. We will show how to write Facebook apps, how to build real time apps, how to host your application in Windows Azure supporting your local Active Directory, enhancements to Web API with OData support and more….

posted on Friday, November 16, 2012 10:48:41 PM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [4]
 Friday, November 09, 2012

Så lige at TIOBE har frigivet deres November indeks over populære programmeringssprog. Jeg tosser jo rundt i en lille Microsoft osteklokke, og er måske derfor ekstra overrasket over

 • at C fortsat er det mest populære sprog (C er fra starten af 70’erne)
 • at C inspirerede sprog dækker langt over 50%
 • at Objective-C (Apple) er dobbelt så populært som C#
 • at Java er tre gange så populært som C#
 • at PHP er mere populært end C#
 • at VB er lige så populært som C#
 • at VB.NET næsten ikke er med på listen (ligger under LISP og Pascal)
 • at JavaScript ikke er højere oppe på listen

Der er en lang forklaring om hvordan indekset bliver dannet, og jeg ved ikke hvor meget man skal lægge idet – men måske er det et nogenlunde billede af virkeligheden.

Min ælste søn på 9 skal snart til at lære at programmere (ikke fordi han senere skal leve af det men fordi det på mange områder vil hjælpe ham i hans uddannelse), og han ender jo nok i C# og JavaScript hvis faren skal hjælpe. Men skulle valget af sprog træffes udfra et karriere synspunkt er det nok ikke det rigtige at gøre.

Fatter nu ikke helt at Javascript er så langt nede. Som jeg ser det er Javascript (og Nodejs/TypsScript/CoffeeScript mv) sammen med HTML5/CSS3 fremtiden på mange platforme.

posted on Friday, November 09, 2012 11:22:15 AM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
 Saturday, November 03, 2012

Gør dig selv en stor tjeneste! Hent en kop kaffe, smæk benene op på bordet, og se Scott Hasselman’s præsentation fra Build 2012 (1/nov)

http://channel9.msdn.com/Events/Build/2012/3-027

Det bliver ikke meget bedre…

posted on Saturday, November 03, 2012 12:52:38 AM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
 Sunday, October 28, 2012

Jeg starter i morgen på en foredragsturne rundt i landet for SAMDATA, og skal tale om grundlæggende webudvikling på en del skoler. Jeg starter i Esbjerg, og rammer herefter blandt andet København, Århus, Vejle, Aalborg og Odense.

Foredraget vil fokusere på elementerne i moderne webudvikling, og jeg vil foresøge at skabe et overblik over mulighederne på et par timer. Jeg skal eksempelvis snakke om:

 • HTTP
 • HTML(5)
 • CSS(3)
 • JavaScript (samt en del forskellige populære JavaScript biblioteker)
 • Dynamiske sider skabt på serveren (rå kode, RAD og MVC)
 • Dynamiske sider skabt primært på klienten (AJAX, SPA)

Du kan finde slides her, og på et af de sidste slides er en liste med links til mange af de ressourcer jeg kommer til at snakke om. Det er muligt at listen bliver udvidet i løbet af de kommende uger. Slides er skabt i Google Docs og burde være offentlige, men hvis du skulle blive bedt om et brugernavn og password så log ud af din eksisterende konto og tilgå linket igen – så skulle det spille.

Håber vi ses!

posted on Sunday, October 28, 2012 10:51:23 PM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
 Thursday, October 11, 2012

Til orientering har Christian Holm fanget Anders Hejlsberg på GOTO og snakket med ham (på dansk) om C# og TypeScript.

http://blog.dotnetnerd.dk/post/2012/10/10/Anders-Hejlsberg-interview-at-GOTO.aspx

Spændende interview og forfriskende at det foregår på dansk ;)

posted on Thursday, October 11, 2012 11:27:27 AM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [1]
 Tuesday, October 02, 2012

Når nu jeg ikke skal til konference i Århus burde jeg jo nok se Anders Hejsberg på Channel9 snakke om TypeScript i stedet Winking smile

2012-10-02_090634

posted on Tuesday, October 02, 2012 8:07:52 AM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [13]
 Thursday, September 27, 2012

Så lige at AWS (Amazon Web Service) har åbnet for SQL Server 2012 i deres RDS service. Prisen ligger fra 0 (et år gratis hvis du er ny AWS bruger) til nogle $ i timen. En Web/Small DB Instance koster eksempelvis $0,174/timen (ca $125/mdr).

Læs mere her..

posted on Thursday, September 27, 2012 7:13:58 AM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]