Thursday, November 01, 2007

Så er der dukket nye videoer op omkring mulighederne med LINQ to XML i Visual Basic. Se VB teamets blog:

New Visual Basic LINQ to XML Videos Released! (Beth Massi)

 

posted on Thursday, November 01, 2007 10:51:54 PM (Romance Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]